Mié, 21 Feb 2024 04:22 AM

Resultados 12/05/2023

Liga Central

 

Estadio: Tokyo Dome, Tokio Asistencia: 39.469 espectadores Tiempo de juego: 3:50
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E
Hiroshima 0 0 0 1 0 0 1 0 1 6 9 10 0
Yomiuri 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 4 10 1
 
LG Yasaki, Takuya (3-0)
LP Kikuchi, Taiki (0-1)
JR Hiroshima: Nishikawa, Ryoma (4); Kikuchi, Ryosuke (2)
  Yomiuri: Maru, Yoshihiro (3,4)
 
LATINOS
Yoan López (Yomiuri) Permitió 1 carrera y 1 hit en 1 tercio. 1 boleto 

 

Estadio: Meiji Jingu, Tokio Asistencia: 26.941 espectadores Tiempo de juego: 3:01
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Chunichi 2 2 0 0 0 1 0 2 0 7 10 1
Yakult 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 2
 
LG Ogasawara, Shinnosuke (3-1)
LP Takanashi, Hirotoshi (0-2)
JR Chunichi: Okabayashi, Yuki (1)
 
LATINOS
Zoilo Almonte (Chunichi) 3-0, ponche
Domingo Santana (Yakult) 3-2, 2 sencillos, ponche
José Osuna (Yakult) 3-0, empujada, ponche
Raynel Espinal (Yakult) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche, 1 boleto 

 

Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya Asistencia: 39.010 espectadores Tiempo de juego: 3:00
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
DeNA 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 8 1
Hanshin 0 4 1 0 0 1 0 0 x 6 9 1
 
LG Aoyagi, Koyo (2-3)
LP Imanaga, Shota (2-1)
S Iwazaki, Suguru (3)
JR Hanshin: Sato, Teruaki (5)
 
LATINOS
Johan Mieses (Hanshin) 4-0, ponche 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: Belluna Dome, Tokorozawa Asistencia: 12.675 espectadores Tiempo de juego: 4:20
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C H E
Rakuten 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 10 0
Seibu 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0
 
JR Rakuten: Asamura, Hideto (6)
  Seibu: Takeda, Aito (3); Nakamura, Takeya (8)
 
LATINOS
Jesús Tinoco (Seibu) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 2 ponches 

 

Estadio: Kyocera Dome, Osaka Asistencia: 19.358 espectadores Tiempo de juego: 3:31
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
SoftBank 0 2 0 1 1 0 0 0 0 4 7 0
Orix 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 8 1
 
LG Ishikawa, Shuta (2-1)
LP Yamasaki, Sachiya (1-1)
S Osuna Roberto (7)
JR SoftBank: Yanagita, Yuki (7)
 
LATINOS
Liván Moinelo (SoftBank) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche
Roberto Osuna (SoftBank) Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada
Marwin González (Orix) 4-0, 2 ponches 

 

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado