Dom, 19 May 2024 23:01 PM

Resultados 30/03/2024

Liga Central

 

Estadio: Tokyo Dome, Tokio Asistencia: 41.665 espectadores Tiempo de juego: 2:56
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hanshin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
Yomiuri 0 0 0 0 0 3 2 0 x 5 8 0
 
LG Griffin, Foster (1-0)
LP Otake, Kotaro (0-1)
JR Yomiuri: Okamoto, Kazuma (1); Sakamoto, Hayato (1)
 
LATINOS
Alberto Baldonado (Yomiuri) No permitió hits ni carreras en 1 entrada 

 

Estadio: Meiji Jingu, Tokio Asistencia: 29.432 espectadores Tiempo de juego: 4:43
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C H E
Chunichi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0
Yakult 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12 1
 
LATINOS
Cristián Rodríguez (Chunichi) 4-1, sencillo, anotada, 2 ponches
Orlando Calixte (Chunichi) 1-0
Raidel Martínez (Chunichi) Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada. 2 ponches
José Osuna (Yakult) 6-3, doble, 2 sencillos, empujada, 2 ponches
Domingo Santana (Yakult) 3-2, 2 sencillos, ponche
José Espada (Yakult) No permitió hits ni carreras en 1 tercio. 1 boleto 

 

Estadio: Yokohama, Yokohama Asistencia: 33.337 espectadores Tiempo de juego: 2:43
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hiroshima 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0
DeNA 1 3 0 2 0 0 0 0 x 6 14 0
 
LG Taira, Kentaro (1-0)
LP Kurohara, Takumi (0-1)
JR DeNA: Watarai, Ryuki (2) 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: Kyocera Dome, Osaka Asistencia: 36.041 espectadores Tiempo de juego: 2:10
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
SoftBank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Orix 0 0 0 0 2 0 0 0 x 2 3 0
 
LG Espinoza, Anderson (1-0) 
LP Moinelo, Liván (0-1)
S Hirano, Yoshihisa (1)
JR Orix: Cedeño. Leandro (1)
 
LATINOS
Liván Moinelo (SoftBank) Permitió 2 carreras y 3 hits en 8 entradas. 4 ponches, 1 boleto
Leandro Cedeño (Orix) 3-1, jonrón, anotada, 2 empujadas, ponche
Marwin González (Orix) 3-1, sencillo
Anderson Espinoza (Orix) Permitió 2 hits sin carreras en 6 entradas. 3 ponches, 4 boletos
Andrés Machado (Orix) Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada. 3 ponches 

 

Estadio: Rakuten Mobile, Sendai Asistencia: 24.593 espectadores Tiempo de juego: 3:44
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Seibu 1 0 3 1 0 0 0 1 2 8 15 1
Rakuten 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0
 
LG Sumida, Chihiro (1-0)
LP Shoji, Kosei (0-1)
JR Seibu: Koga, Yuto (1)
 
LATINOS
Franchy Cordero (Seibu) 3-2, doble, sencillo, anotada, empujada, ponche, boleto
Jesús Aguilar (Seibu) 5-2, doble, sencillo, 3 empujadas, 2 ponches
Maikel Franco (Rakuten) 2-0, 2 ponches 

 

Estadio: ZOZO Marine, Chiba Asistencia: 27.717 espectadores Tiempo de juego: 2:23
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Nippon Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Lotte 0 0 0 2 0 1 0 0 x 3 4 0
 
LG Taneichi, Atsuki (1-0)
LP Kato, Takayuki (0-1)
S Masuda, Naoya (1)
 
LATINOS
Ariel Martínez (Nippon Ham) 3-0, boleto
Franmil Reyes (Nippon Ham) 2-0, 2 ponches, boleto
Neftalí Soto (Lotte) 2-1, doble, 3 empujadas
Gregory Polanco (Lotte) 3-0, ponche