Dom, 10 Dic 2023 09:01 AM

Resultados 07/06/2022

Juegos Interligas

 

Estadio: Sapporo Dome, Sapporo Asistencia: 13.592 espectadores Tiempo de juego: 2:32
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 0
Nippon Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
LG Imanaga, Shota (3-0)
LP Ishikawa, Naoya (1-1)
 
LATINOS
Neftalí Soto (DeNA) 3-0, ponche, boleto
Renato Núñez (Nippon Ham) 3-0, 2 ponches 

 

Estadio: Rakuten Seimei, Sendai Asistencia: 14.558 espectadores Tiempo de juego: 2:37
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hiroshima 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 7 1
Rakuten 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1
 
LG Tokoda, Hiroki (6-3)
LP Tanaka, Masahiro (4-5)
S Kuribayashi, Ryoji (12)
 
LATINOS
José Marmolejos (Rakuten) 4-0, ponche 

 

Estadio: Belluna Dome, Tokorozawa Asistencia: 16.975 espectadores Tiempo de juego: 3:20
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yomiuri 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 8 1
Seibu 0 1 0 1 0 3 2 2 x 9 11 0
 
LG Miyagawa, Tetsu (1-0)
LP Kikuchi, Taiki (0-1)
JR Seibu: Takeda, Aito (4); Mori, Tomoya (1)
 
LATINOS
Gregory Polanco (Yomiuri) 4-0, 2 ponches 

  

Estadio: ZOZO Marine, Chiba Asistencia: 14.704 espectadores Tiempo de juego: 3:09
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Chunichi 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 12 1
Lotte 0 0 0 0 0 3 0 3 x 6 9 0
 
LG Ishikawa, Ayumu (5-3)
LP Ogasawara, Shinnosuke (3-4)
JR Lotte: Yamaguchi, Koki (4)
 
LATINOS
Dayán Viciedo (Chunichi) 3-1, doble, empujada, ponche, boleto
Ariel Martínez (Chunichi) 3-1, doble
Leonys Martín (Lotte) 3-0, 2 ponches, boleto
Adeiny Hechavarría (Lotte) 4-3, doble, 2 sencillos, 3 empujadas
Tayron Guerrero (Lotte) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche 

 

Estadio: Kyocera Dome, Osaka Asistencia: 11.435 espectadores Tiempo de juego: 2:46
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yakult 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 0
Orix 0 0 2 1 3 0 0 0 x 6 12 0
 
LG Yamaoka, Taisuke (4-2)
LP Sneed, Cy (3-1)
JR Orix: McCarthy, Joe (2)
 
LATINOS
José Osuna (Lotte) 4-0, 3 ponches 

 

Estadio: Pay Pay Dome, Fukuoka Asistencia: 29.448 espectadores Tiempo de juego: 3:04
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hanshin 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 7 0
SoftBank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
 
LG Nishi, Yuki (4-4)
LP Ishikawa, Shuta (2-2)
S Iwazaki. Suguru (12)
 
LATINOS
Mel Rojas Jr (Hanshin) 3-0, 2 ponches
Raúl Alcántara (Hanshin) Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada. 1 boleto
Yurisbel Gracial (SoftBank) 4-1, sencillo, ponche
Alfredo Despaigne (SoftBank) 4-1, sencillo, ponche
Freddy Galvis (SoftBank) 3-1, sencillo, 2 ponches, boleto 

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

Compartir