Lun, 20 May 2024 00:06 AM

Resultados 06/04/2024

Liga Central

 

Estadio: Meiji Jingu, Tokio Asistencia: 29.003 espectadores Tiempo de juego: 3:13
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hanshin 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 7 0
Yakult 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 6 0
 
LG Otake, Kotaro (1-1)
LP Yoshimura, Kojiro (0-1)
S Iwazaki, Suguru (2)
JR Hanshin: Chikamoto, Koji (2); Sato, Teruaki (2)
 
LATINOS
Javier Guerra (Hanshin) No permitió hits ni carreras en 1 entrada
José Osuna (Yakult) 4-2, doble, sencillo, anotada, empujada, ponche
Domingo Santana (Yakult) 4-1, sencillo, empujada, ponche
José Espada (Yakult) No permitió hits ni carreras en 1.1 entradas. 1 ponche, 1 boleto 

 

Estadio: Mazda, Hiroshima Asistencia: 31.098 espectadores Tiempo de juego: 3:23
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Chunichi 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4 10 0
Hiroshima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
 
LG Wakui, Hideaki (1-0)
LP Hatch, Thomas (0-1)
JR Chunichi: Hosokawa, Seiya (3)
 
LATINOS
Orlando Calixte (Chunichi) 2-0
Cristián Rodríguez (Chunichi) 3-1, sencillo, 2 ponches
Robert Corniel (Hiroshima) Permitió 1 carrera y 1 hit en 1 entrada. 1 ponche, 2 boletos 

 

Estadio: Tokyo Dome, Tokio Asistencia: 41.091 espectadores Tiempo de juego: 3:08
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
DeNA 0 0 0 2 3 0 1 0 0 6 7 0
Yomiuri 1 0 0 2 0 0 0 0 1 4 9 2
 
LG Kamichatani, Taiga (2-0)
LP Inoue, Haruto (0-1)
S Morihara, Kohei (2) 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: Es Con Field, Hokkaido Asistencia: 31.850 espectadores Tiempo de juego: 3:03
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Seibu 0 0 0 4 0 0 0 0 1 5 10 1
Nippon Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 0
 
LG Sumida, Chihiro (2-0)
LP Kato, Takayuki (0-2)
S Abreu, Albert (4)
JR Seibu: Sato, Ryusei (1); Kishi, Junichiro (1)
 
LATINOS
Jesús Aguilar (Seibu) 3-2, 2 sencillos, anotada, golpeado
Franchy Cordero (Seibu) 4-1, sencillo, anotada, ponche
Albert Abreu (Seibu) No permitió hits ni carreras en 1 tercio
Ariel Martínez (Nippon Ham) 2-0, anotada, ponche, 2 boletos 

 

Estadio: Rakuten Mobile, Sendai Asistencia: 23.801 espectadores Tiempo de juego: 3:24
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
SoftBank 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 5 0
Rakuten 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 5 1
 
LG Fujii, Koya (1-0)
LP Turley, Nik (0-1)
S Osuna, Roberto (4)
JR SoftBank: Yanagita, Yuki (1)
 
LATINOS
Liván Moinelo (SoftBank) No permitió hits ni carreras en 6 entradas. 6 ponches, 3 boletos
Roberto Osuna (SoftBank) Permitió 2 carreras y 3 hits en 1 entrada 

 

Estadio: ZOZO Marine, Chiba Asistencia: 28.716 espectadores Tiempo de juego: 3:04
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Orix 3 0 0 1 1 0 0 0 4 9 14 1
Lotte 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0
 
LG Espinoza, Anderson (2-0)
LP Taneichi, Atsuki (1-1)
 
LATINOS
Leandro Cedeño (Orix) 4-2, doble, sencillo, anotada, empujada, 2 ponches, boleto
Anderson Espinoza (Orix) Permitió 1 carrera y 5 hits en 7 entradas. 6 ponches, 1 boleto
Gregory Polanco (Lotte) 4-1, sencillo, 2 ponches
Neftalí Soto (Lotte) 4-1, sencillo