Vie, 24 May 2024 15:57 PM

Líderes de Salvados 1974-2023

 

Liga Central                                     Liga del Pacífico

 

AÑO JUGADOR EQUIPO S     AÑO JUGADOR EQUIPO S
1974 Hoshino, Senichi Chunichi 10     1974 Sato, Michio Nankai 13
1975 Suzuki, Takamasa Chunichi 21     1975 Murata, Choji Lotte 13
1976 Suzuki, Takamasa Chunichi 32     1976 Sato, Michio Nankai 16
1977 Suzuki, Takamasa Chunichi 23     1977 Enatsu, Yutaka Nankai 22
1978 Niura, Hisao Yomiuri 25     1978 Yamaguchi, Takashi Hankyu 26
1979 Enatsu, Yutaka Hiroshima 31     1979 Kaneshiro, Motoyasu Nankai 20
1980 Enatsu, Yutaka Hiroshima 30     1980 Kaneshiro, Motoyasu Nankai 19
1981 Sumi, Mitsuo Yomiuri 28     1981 Enatsu, Yutaka Nippon Ham 28
1982 Yamamoto, Kazuyuki Hanshin 40     1982 Enatsu, Yutaka Nippon Ham 37
1983 Saito, Akio Taiyo 32     1983 Mori, Shigekazu Seibu 39
1984 Yamamoto, Kazuyuki Hanshin 34     1984 Suzuki, Yasujiro Kintetsu 18
1985 Nakanishi, Kiyooki Hanshin 30     1985 Ishimoto, Yoshiaki Kintetsu 26
1986 Saito, Akio Taiyo 28     1986 Ishimoto, Yoshiaki Kintetsu 40
1987 Kaku, Genji Chunichi 30     1987 Ushijima, Kazuhiko Lotte 26
1988 Kaku, Genji Chunichi 44     1988 Yoshii, Masato Kintetsu 34
1989 Tsuda, Tsunemi Hiroshima 40     1989 Inoue, Yuji Daiei 27
1990 Yoda, Tsuyoshi Chunichi 35     1990 Katori, Yoshitaka Seibu 27
1991 Ono, Yutaka Hiroshima 32     1991 Takeda, Kazuhiro Nippon Ham 22
1992 Sasaki, Kazuhiro Taiyo 33     1992 Akahori, Motoyuki Kintetsu 32
1993 Ishige, Hioroshi Yomiuri 36     1993 Akahori, Motoyuki Kintetsu 32
1994 Takatsu, Shingo Yakult 27     1994 Akahori, Motoyuki Kintetsu 33
1995 Sasaki, Kazuhiro Yokohama 39     1995 Hirai, Masafumi Orix 42
1996 Sasaki, Kazuhiro Yokohama 29     1996 Akahori, Motoyuki Kintetsu 30
              Narimoto, Toshihide Lotte 30
1997 Sasaki, Kazuhiro Yokohama 41     1997 Akahori, Motoyuki Kintetsu 33
1998 Sasaki, Kazuhiro Yokohama 45     1998 Otsuka, Akinori Kintetsu 38
1999 Takatsu, Shingo Yakult 31     1999 Warren, Brian Lotte 31
2000 Gaillard, Eddie Chunichi 36     2000 Pedraza, Rodney Daiei 38
2001 Takatsu, Shingo Yakult 37     2001 Pedraza, Rodney Daiei 38
2002 Gaillard, Eddie Chunichi 35     2002 Toyoda, Kiyoshi Seibu 44
2003 Takatsu, Shingo Yakult 36     2003 Toyoda, Kiyoshi Seibu 40
2004 Igarashi, Ryota Yakult 42     2004 Mise, Koji Daiei 32
              Yokoyama, Yukiya Nippon Ham 32
2005 Iwase, Hitoki Chunchi 46     2005 Kobayashi, Masahide Lotte 29
2006 Iwase, Hitoki Chunchi 40     2006 Nakamura, Michael Nippon Ham 39
2007 Fujikawa, Kyuji Hanshin 46     2007 Mahara, Takahiro SoftBank 38
2008 Kroon, Marc Yomiuri 41     2008 Kato, Daisuke Orix 33
2009 Iwase, Hitoki Chunchi 41     2009 Takeda, Hisashi Nippon Ham 34
2010 Iwase, Hitoki Chunchi 42     2010 Sikorski, Brian Seibu 33
2011 Fujikawa, Kyuji Hanshin 41     2011 Takeda, Hisashi Nippon Ham 37
2012 Iwase, Hitoki Chunchi 33     2012 Takeda, Hisashi Nippon Ham 32
  Barnette, Tony Yakult 33            
2013 Nishimura, Kentaro Yomiuri 42     2013 Masuda, Naoya Lotte 33
2014 Oh, Seung-Hwan Hanshin 39     2014 Hirano, Yoshihisa Orix 40
2015 Barnette, Tony Yakult 41     2015 Sarfate, Dennis SoftBank 41
  Oh, Seung-Hwan Hanshin 41            
2016 Sawamura, Hirokazu Yomiuri 37     2016 Sarfate, Dennins SoftBank 43
2017 Dolis, Rafael Hanshin 37     2017 Sarfate, Dennins SoftBank 54
2018 Yamasaki, Yasuaki DeNA 37     2018 Mori, Yuito SoftBank 37
2019 Yamasaki, Yasuaki DeNA 30     2019 Matsui, Yuki Rakuten 38
2020 Suárez, Robert Hanshin 25     2020 Masuda, Tatsushi Seibu 33
2021 Suárez, Robert Hanshin 42     2021 Masuda, Naoya Lotte 38
2022 Martínez, Raidel Chunchi 39     2022 Matsui, Yuki Rakuten 32
2023 Iwazaki, Suguru Hanshin 35     2023 Matsui, Yuki Rakuten 39

 

*Entre 1976 y 2004 en la Liga Central y 1977 y 2004 en la Liga del Pacífico, el líder de salvados de cada liga era reconocido como el "Mejor Relevista del Año". De resto, fue simplemente reconocido como el "Líder de Salvados".

 

Jugadores extranjeros

Jugadores latinos

Récord de la liga

Récord de la NPB