Mié, 21 Feb 2024 02:44 AM

Resultados 26/05/2023

Liga Central

 

Estadio: Vantelin Dome, Nagoya Asistencia: 23.781 espectadores Tiempo de juego: 2:35
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Chunichi 0 0 0 1 0 0 0 0 x 1 5 0
 
LG Ogawasara, Shinnosuke (4-2)
LP Gsellman, Robert (3-2)
S Martínez, Raidel (12)
JR Chunichi: Ishikawa, Takuya (5)
 
LATINOS
Neftalí Soto (DeNA) 4-0, 3 ponches
Dayán Viciedo (Chunichi) 2-0, boleto
Raidel Martínez (Chunichi) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 2 ponches 

 

Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya Asistencia: 42.615 espectadores Tiempo de juego: 2:56
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yomiuri 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 0
Hanshin 0 0 0 0 0 0 2 0 x 2 7 1
 
LG Kirishiki, Takuma (1-0)
LP Suzuki, Kohei (0-1)
S Iwazaki, Suguru (9) 

 

Estadio: Mazda, Hiroshima Asistencia: 30.312 espectadores Tiempo de juego: 3:28
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yakult 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 13 0
Hiroshima 2 1 3 0 0 0 0 0 x 6 10 1
 
LG Shimauchi, Sotaro (1-1)
LP Takanashi, Hirotoshi (0-3)
S Yasaki, Takuya (4)
JR Hiroshima: Tanaka, Kosuke (3)
 
LATINOS
Domingo Santana (Yakult) 5-2, 2 sencillos, 2 empujadas, 2 ponches
José Osuna (Yakult) 5-2, doble, sencillo, anotada, ponche 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: Rakuten Mobile, Sendai Asistencia: 16.444 espectadores Tiempo de juego: 3:09
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Nippon Ham 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 2
Rakuten 0 0 0 0 2 0 0 2 x 4 7 0
 
LG Uchi, Seiryu (2-1)
LP Ito, Hiromi (2-4)
S Matsui, Yuki (7)
JR Rakuten: Asamura, Hideto (8)
 
LATINOS
Ariel Martínez (Nippon Ham) 4-1, sencillo, anotada, ponche
Alen Hanson (Nippon Ham) 1-0
Maikel Franco (Rakuten) 4-1, sencillo 

 

Estadio: Belluna Dome, Tokorozawa Asistencia: 14.810 espectadores Tiempo de juego: 2:31
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Orix 0 0 3 0 1 0 0 0 0 4 6 0
Seibu 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1
 
LG Yamaoka, Taisuke (1-0)
LP Matsumoto, Wataru (2-4)
S Hirano, Yoshihisa (8)
JR Orix: Sugimoto, Yutaro (9); Kurebayashi, Kotaro (3)
 
LATINOS
Jesús Tinoco (Seibu) Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada 

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado