Jue, 08 Dic 2022 04:03 AM

Resultados 25/06/2022

Liga Central

 

Estadio: Meiji Jingu, Tokio Asistencia: 27.159 espectadores Tiempo de juego: 3:34
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yomiuri 4 1 1 0 1 5 3 0 4 19 19 0
Yakult 0 0 0 2 0 2 0 0 1 5 9 1
 
LG Shoemaker, Matt (4-4)
LP Sneed, Cy (4-2)
JR Yomiuri: Masuda, Riku (3); Polanco, Gregory (9,10); Walker, Adam (16); Maru, Yoshihiro (14); Yuasa, Dai (1)
  Yakult: Aoki, Norichika (3); Osuna, José (7)
 
LATINOS
Gregory Polanco (Yomiuri) 5-3, 2 jonrones, sencillo, 3 anotadas, 4 empujadas, ponche
José Osuna (Yakult) 4-2, jonrón, sencillo, anotada, empujada 

 

Estadio: Yokohama, Yokohama Asistencia: 24.015 espectadores Tiempo de juego: 3:35
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hiroshima 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 11 1
DeNA 0 2 1 0 0 0 1 0 0 4 11 0
 
LG Morishita, Masato (5-5)
LP Hamaguchi, Haruhiro (2-3)
S Kuribayashi, Ryoji (15)
 
LATINOS
Neftalí Soto (DeNA) 1-0, ponche
Edwin Escobar (DeNA) Permitió 2 hits sin carreras en 1 entrada. 1 ponche 

 

 

Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya Asistencia: 37.553 espectadores Tiempo de juego: 3:21
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Chunichi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
Hanshin 1 3 1 4 0 1 0 0 x 10 14 2
 
LG Ito, Masashi (4-2)
LP Fukutani, Koji (1-3)
 
LATINOS
Ariel Martínez (Chunichi) 3-0
Mel Rojas Jr (Hanshin) 1-1, doble 

 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: Rakuten Seimei, Sendai Asistencia: 24.914 espectadores Tiempo de juego: 2:46
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Seibu 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0
Rakuten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
 
LG Hirai, Katsunori (4-4)
LP Karashima, Wataru (2-1)
S Masuda, Tatsushi (20)
JR Seibu: Witte, Jantzen (1) 

 

Estadio: ZOZO Marine, Chiba Asistencia: 23.873 espectadores Tiempo de juego: 2:51
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Orix 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4 14 0
Lotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
 
LG Yamamoto, Yoshinobu (8-3)
LP Sato, Shoma (1-4)
S Hirano, Yoshihisa (19)
JR Orix: Yoshida, Masataka (6)
   
 
LATINOS
Leonys Martín (Lotte) 2-0, boleto 

 

Estadio: Pay Pay Dome, Fukuoka Asistencia: 35.637 espectadores Tiempo de juego: 2:47
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Nippon Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
SoftBank 0 0 0 2 0 0 0 1 x 3 8 0
 
LG Ozeki, Tomohisa (5-3)
LP Ito, Hiromi (5-6)
JR SoftBank: Makihara, Taisei (5)
 
LATINOS
Arismendy Alcántara (Nippon Ham) 3-0, ponche
Renato Núñez (Nippon Ham) 3-1, triple, ponche
Alfredo Despaigne (SoftBank) 4-1, sencillo, 2 ponches 

Compartir