Jue, 08 Dic 2022 04:35 AM

Resultados 05/06/2022

Juegos Interligas

 

Estadio: Tokyo Dome, Tokio Asistencia: 40.509 espectadores Tiempo de juego: 3:06
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Lotte 0 2 1 0 2 0 0 4 1 10 10 1
Yomiuri 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 8 0
 
LG Motomae, Fumiya (1-0)
LP Yamasaki, Iori (2-2)
JR Lotte: Laird, Brandon (10,11); Martín, Leonys (5,6); Sato, Toshiya (2)
  Yomiuri: Maru, Yoshihiro (12); Walker, Adam (12); Okamoto, Kazuma (17)
 
LATINOS
Leoyns Martín (Lotte) 4-2, 2 jonrones, 3 anotadas, 4 empujadas, ponche, golpeado
Adeiny Hechavarría (Lotte) 4-2, 2 sencillos, anotada, boleto
Tayron Guerrero (Lotte) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 2 ponches
Gregory Polanco (Yomiuri) 4-1, sencillo, 2 ponches 

 

Estadio: Meiji Jingu, Tokio Asistencia: 28.170 espectadores Tiempo de juego: 2:50
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Seibu 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 5 1
Yakult 0 2 1 0 0 2 0 0 x 5 8 0
 
LG Takanashi, Hirotoshi (4-3)
LP Enns, Dietrich (3-3)
S McGough, Scott (17)
JR Seibu: Tonosaki, Shuta (2); Yamakawa, Hotaka (18)
 
LATINOS
José Osuna (Yakult) 4-2, 2 sencillos, 2 anotadas, empujada 

 

Estadio: Yokohama, Yokohama Asistencia: 27.125 espectadores Tiempo de juego: 3:48
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Rakuten 0 2 0 0 0 2 0 0 2 6 9 0
DeNA 1 0 1 0 1 0 2 0 0 5 13 1
 
LG Anraku, Tomohiro (4-1)
LP Yamasaki, Yasuaki (0-2)
S Matsui, Yuki (15)
JR Rakuten: Marmolejos, José (6); Asamura, Hideto (9)
 
LATINOS
José Marmolejos (Rakuten) 4-1, jonrón, anotada, 2 empujadas, ponche
Neftalí Soto (DeNA) 4-2, 2 sencillos, empujada, 2 ponches
Edwin Escobar (DeNA) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 2 ponches, 1 boleto 

  

Estadio: Vantelin Dome, Nagoya Asistencia: 36.190 espectadores Tiempo de juego: 3:12
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
SoftBank 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 8 1
Chunichi 3 0 0 0 1 1 0 2 x 7 10 0
 
LG Yanagi, Yuya (5-3)
LP Sugiyama, Kazuki (1-3)
 
LATINOS
Yurisbel Gracial (SoftBank) 3-3, doble, 2 sencillos, anotada, empujada, golpeado
Dayán Viciedo (Chunichi) 3-1, doble, anotada, empujada, boleto
Ariel Martínez (Chunichi) 4-1, sencillo, anotada, 3 ponches
Yariel Rodríguez (Chunichi) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche, 1 golpeado
Raidel Martínez (Chunichi) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche, 1 boleto 

 

Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya Asistencia: 42.586 espectadores Tiempo de juego: 3:14
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Nippon Ham 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 5 2
Hanshin 0 0 4 0 0 0 0 4 x 8 10 1
 
LG Ito, Masashi (2-2)
LP Yoshida, Kosei (1-1)
JR Hanshin; Oyama, Yusei (13)
 
LATINOS
Arismendy Alcántara (Nippon Ham) 3-1, sencillo
Mel Rojas Jr. (Hanshin) 3-1, sencillo
Raúl Alcántara (Hanshin) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche 

 

Estadio: Mazda, Hiroshima Asistencia: 30.377 espectadores Tiempo de juego: 3:18
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Orix 0 0 0 1 0 0 4 0 0 5 6 0
Hiroshima 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 7 1
 
LG Miyagi, Hiroya (5-2)
LP Horie, Atsuya (2-2)
S Hirano, Yoshihisa (17) 

Compartir