Resultados 17/07/2017

Last Updated: Monday, 17 July 2017 08:41
Hits: 188
 
 

Liga Central

 

Estadio: Yokohama, Yokohama Asistencia: 28.906 espectadores Tiempo de juego: 2:52
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yakult 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0
DeNA 0 0 1 0 0 1 0 0 x 2 7 0
LG Imanaga, Shota (6-5)
LP Hara, Juri (2-6)
S Yamasaki, Yasuaki (13)
JR Yakult: Sakaguchi, Tomotaka (3)
  DeNA: Tsutsugo, Yoshitomo (13)
   
LATINOS  
José Celestino López (DeNA) 3-1, sencillo, ponche

 

 

 

 

 

Estadio: Nagoya Dome, Nagoya Asistencia: 32.581 espectadores Tiempo de juego: 3:07
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yomiuri 1 1 0 0 0 2 1 0 0 5 9 0
Chunichi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8 0
LG Mikolas, Miles (8-4)
LP Ogasawara, Shinnosuke (2-5)
JR Yomiuri: Chono, Hisayoshi (9)
   
LATINOS  
Arquímedes Caminero (Yomiuri) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 2 ponches
Alex Guerrero (Chunichi) 4-1, sencillo, empujada
Dayán Viciedo (Chunichi) 4-0

 

 

 

 

 

Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya Asistencia: 46.769 espectadores Tiempo de juego: 3:29
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hiroshima 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0
Hanshin 0 0 0 2 0 0 0 0 x 2 10 0
LG Messenger, Randy (9-5)
LP Nomura, Yusuke (5-4)
S Dolis, Rafael (24)
   
LATINOS  
Xavier Batista (Hiroshima) 1-0, ponche
Marcos Mateo (Hanshin) Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada. 1 ponche
Rafael Dolis (Hanshin) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 3 ponches

 

 

 

 

 

Liga del Pacífico

 

 

Estadio: ZOZO Marine, Chiba Asistencia: 18.848 espectadores Tiempo de juego: 3:22
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Orix 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 8 0
Lotte 1 0 0 0 0 0 0 0 2x 3 9 1
LG Uchi, Tatsuya (4-0)
LP Hirano, Yoshihisa (2-5)
JR Orix: Oshiro, Koji (1)
  Lotte: Kakunaka, Katsuya (1)
   
LATINOS  
Roel Santos (Lotte) 3-0, sacrificio
Jimmy Paredes (Lotte) 4-0, 2 ponches
Wily Mo Peña (Lotte) 4-1, doble, ponche

 

 

 

 

 

Estadio: Yafuoku Dome, Fukuoka Asistencia: 38.585 espectadores Tiempo de juego: 2:51
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Seibu 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0
SoftBank 0 0 0 1 1 0 0 1 x 3 10 0
LG Higashihama, Nao (9-3)
LP Togame, Ken (4-4)
S Sarfate, Dennis (28)
JR SoftBank: Despaigne, Alfredo (22)
   
LATINOS  
Ernesto Mejía (Seibu) 3-1, doble, 2 ponches
Alfredo Despaigne (SoftBank) 4-2, jonrón, sencillo, anotada, empujada, ponche