Resultados 12/08/2017

Last Updated: Saturday, 12 August 2017 08:42
Hits: 129
 
 

Liga Central

 

Estadio: Yokohama, Yokohama Asistencia: 28.588 espectadores Tiempo de juego: 3:32
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E
Hanshin 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 8 0
DeNA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 13 0
LG Mateo, Marcos (7-4)
LP Sunada, Yoshiki (1-1)
S Dolis, Rafael (29)
JR Hanshin: Fukudome, Kosuke (12)
  DeNA: Tsutsugo, Yoshitomo (17)
   
LATINOS  
Marcos Mateo (Hanshin) Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada. 2 ponches
Rafael Dolis (Hanshin) Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada. 2 ponches
José Celestino López (DeNA) 5-0, 2 ponches
Edwin Escobar (DeNA) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche, 1 boleto

 

 

 

 

 

Estadio: Nagoya Dome, Nagoya Asistencia: 26.794 espectadores Tiempo de juego: 2:48
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yakult 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Chunichi 0 0 0 1 0 0 0 2 x 3 8 0
LG Wakamatsu, Shunta (1-3)
LP Ogawa, Yasuhiro (5-6)
S Tajima, Shinji (26)
JR Chunichi: Oshima, Yohei (3); Guerrero, Alex (29)
   
LATINOS  
Carlos Rivero (Yakult) 3-0, boleto
Alex Guerrero (Chunichi) 4-1, jonrón, anotada, 2 empujadas
Dayán Viciedo (Chunichi) 2-1, sencillo, 2 boletos

 

 

 

 

 

Estadio: Mazda, Hiroshima Asistencia: 31.734 espectadores Tiempo de juego: 2:33
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yomiuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Hiroshima 0 1 0 0 0 0 0 0 x 1 4 0
LG Yabuta, Kazuki (11-2)
LP Sugano, Tomoyuki (12-5)
JR Hiroshima: Nishikawa, Ryoma (3)

 

 

 

 

 

Liga del Pacífico

 

 

Estadio: ZOZO Marine, Chiba Asistencia: 24.188 espectadores Tiempo de juego: 2:31
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Seibu 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 6 0
Lotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
LG Tawata, Shinsaburo (4-2)
LP Wakui, Hideaki (3-9)
JR Seibu: Kaneko, Yuji (4); Akiyama, Shogo (21)
   
LATINOS  
Roel Santos (Lotte) 1-0
Wily Mo Peña (Lotte) 4-1, sencillo

 

 

 

 

 

Estadio: Kyocera Dome, Osaka Asistencia: 25.715 espectadores Tiempo de juego: 3:24
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Rakuten 0 0 1 0 1 3 0 2 0 7 14 0
Orix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
LG Norimoto, Takahiro (11-3)
LP Yamaoka, Taisuke (4-8)
   
LATINOS  
Japhet Amador (Rakuten) 5-3, doble, 2 sencillos, 3 empujadas

 

 

 

 

 

Estadio: Yafuoku Dome, Fukuoka Asistencia: 38.585 espectadores Tiempo de juego: 3:03
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Nippon Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
SoftBank 0 0 1 0 0 0 0 0 x 1 6 0
LG Senga, Kodai (10-2)
LP Uwasawa, Naoyuki (3-4)
S Sarfate, Dennis (37)
   
LATINOS  
Alfredo Despaigne (SoftBank) 4-2, 2 sencillos, empujada
Liván Moinelo (SoftBank) No permitió hits ni carreras en 1 tercio. 1 ponche